Napodobování grafů

GDX-MD
GDX-MD
Go Direct sonar (čidlo polohy a pohybu)

Při této hravé aktivitě je pohyb žáků snímán čidlem polohy a pohybu (sonarem). Úkolem žáků je pohybovat rukou, předmětem nebo svým vlastním tělem před sonarem tak, aby co nejvěrněji napodobili náhodně vygenerovaný graf (předlohu). Cílem aktivity je rozvíjet porozumění kinematickým grafům, konkrétně grafům závislosti polohy na čase.

Jak postupovat

1. Spusťte Graphical Analysis a připojte sonar dle návodu na připojení.

2. V levém dolním rohu aplikace klikněte na ikonu nástrojů pro práci s grafem.

3. V menu vyberte Nakreslit předpověď.

nastavení

4. Kliknutím a tažením do oblasti grafu nakreslete ručně předlohu grafu. Jakmile je hotovo, klikněte vpravo nahoře na Uložit. Jako nejnižší hodnotu vzdálenosti používejte cca 0,2 metru (sonar nedokáže měřit úplně od nuly).

Předloha může vypadat například takto:

graf

5. Úkolem žáků nyní bude pohybovat se (rukou nebo celým tělem) před sonarem tak, aby časová závislost polohy snímané sonarem co nejpřesněji napodobila nakreslenou předlohu. Nechte žáky, aby si vše nejprve důkladně promysleli (kde má pohyb začít, jakým směrem a jak rychle probíhat).

6. Jakmile je žák připraven, tlačítkem ZAHÁJIT MĚŘENÍ spusťte záznam dat. Následujících 5 sekund bude čidlo pomocí ultrazvuku 20× za sekundu zaznamenávát aktuální vzdálenenost od překážky a kreslit graf.

Výsledek může vypadat například takto:

graf

7. Nechte žáka, aby svůj pokus opravil (vylepšil). Možná na začátku neodhadl správně vzdálenost, možná si spletl směr nebo se pohyboval příliš pomalu...

Výsledek po vylepšení může vypadat například takto:

graf

8. Zkuste postupně různé předlohy grafů, například:

Tipy pro pokročilé žáky

graf

 

Další zdroje inspirace

Můžete se podívat na starší návod pro tuto aktivitu se softwarem Logger Lite a sonarem GO‑MOT nebo MD‑BTD: https://www.vernier.cz/kucharka/17 a také na pracovní listy.

Video: https://www.vernier.cz/video/napodobovani-grafu

 


© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky