Stáčení roviny polarizovaného světla

PAK-OEK
PAK-OEK
Sada s polarizačními filtry (rozšíření OEK)

Zde popsané ruční měření pomocí polarizačních filtrů ze sady PAK-OEK doporučujeme jen pro kvalitativní ukázání jevu stáčení roviny polarizovaného světla, případně prokázání, že fruktóza stáčí opačným směrem než například sacharóza.

Pro kvalitativní (přesné a automatizované) měření doporučujeme využít chemický polarimetr GDX-POL.

Pro vysvětlení principu měření doporučujeme prostudovat část Jak funguje polarimetr z experimentu Měrná otáčivost opticky aktivních látek. Následně můžete provést se žáky aktivitu Tři polarizační filtry se sadou PAK-OEK.

Výše zmíněné pomůže žákům pochopit princip následujícího měření.

Pomůcky

Příprava

1. Připravte si roztoky opticky aktivních látek. Protože půjde jen o kvalitativní měření, není třeba roztoky připravovat přesně. Na 100 ml vody rozmíchejte v jedné sklenici několik lžic sacharózy, ve druhé sklenici několik lžic fruktózy.

2. Do měřicí nádoby (s rovnými stěnami) nalijte obyčejnou vodu. To bude srovnávací vzorek, který není opticky aktivní.

3. Sestavte experiment v tomto pořadí:

 a) zdroj světla (okno, lampička)

 b) polarizační filtr nastavený na hodnotu 0°

 c) měřicí nádoba

 d) polarizační filtr nastavený na hodnotu 0°

S optickou dráhou TRACK jsou automaticky oba polarizační filtry v jedné ose. Pokud dráhu nepoužíváte, věnujte dostatečnou pozornost umístění filtrů do jedné osy.

4. Podložte podstavcem měřicí nádobu tak, abyste skrze druhý polarizační filtr viděli v celém zorném poli roztok v nádobě.

5. Mírně posuňte podstavec s nádobou do strany tak, abyste skrze druhý polarizační filtr viděli v polovině zorného pole roztok v nádobě, v druhé polovině jen první polarizační filtr. Do oka tak budou přicházet dva typy paprsků:

 a) paprsky lineárně polarizované prvním polarizačním filtrem a následně filtrované druhým polarizačním filtrem

 b) paprsky lineárně polarizované prvním polarizačním filtrem, následně ovlivněné průchodem skrze kapalinu v měřicí nádobě a následně ještě filtrované druhým polarizačním filtrem

Postup měření

1. Zkontrolujte, že na prvním i na druhém polarizačním filtru je nastaveno 0° a že skrz druhý filtr vidíte na ten první, přičemž část zorného pole zakrývá měřicí nádoba.

2. Otočte první polarizační filtr do polohy 90°. Celé zorné pole ztmavne.

3. Vylijte vodu z měřicí nádoby a nalijte místo ní roztok sacharózy. Nyní ta část zorného pole, do které vstupují paprsky skrz roztok, bude světlejší, protože opticky aktivní roztok sacharózy pootočil rovinu polarizovaného světla.

4. Pootočte druhým polarizačním filtrem tak, aby intenzita světla vstupujícího skrz roztok byla opět minimální. Úhel, o který je třeba filtr pootočit, odpovídá úhlu, o který rovinu polarizovaného světla stočil roztok.

5. Vyzkoušejte stejný postup pro fruktózu (otáčí opačným směrem), případně pro různé koncentrace nebo různé optické dráhy.


© 2022 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky