Tři polarizační filtry

PAK-OEK
PAK-OEK
Sada s polarizačními filtry (rozšíření OEK)

Obvykle se pracuje buď s jedním polarizačním filtrem, pokud chceme například potlačit odlesky (www.vernier.cz/259), nebo se dvěma polarizačními filtry, pokud chceme měřit stáčení roviny polarizovaného světla (www.vernier.cz/257).

V sadě PAK-OEK jsou celkem tři polarizační filtry, čehož můžete využít k následující demonstraci:

1. Natočte dva polarizační filtry souhlasně, aby jimi světlo procházelo s maximální intenzitou.

2. Jeden filtr následně pootočte o 90°. Intenzita světla klesne na minimum.

3. Nyní vložte mezi dva vzájemně potočené polarizační filtry ještě třetí, pootočený o 45°. Třetím filtrem opět světlo začne procházet.

Využití

Tuto aktivitu lze použít před měřením stáčení roviny polarizovaného světla k vysvětlení principu měření (experiment www.vernier.cz/257 se dvěma polarizačními filtry ze sady PAK-OEK, případně experiment www.vernier.cz/140 s chemickým polarimetrem GDX-POL). Roli opticky aktivní látky při vysvětlování pak hraje právě prostřední polarizační filtr.


© 2022 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky