Potlačení odlesků pomocí polarizačního filtru

PAK-OEK
PAK-OEK
Sada s polarizačními filtry (rozšíření OEK)

Při dopadu světla na optické rozhraní (vodní hladina, skleněná vitrína) obvykle část světla projde skrz rozhraní a část se odrazí. Koeficient odrazu přitom závisí nejen na úhlu dopadajícího světla, ale také na polarizaci daného světla (Fresnelovy vzorce). Obvykle se tak stane, že v odraženém světle výrazně převládá jeden typ lineární polarizace. Toho lze využít k potlačení odlesků, například když fotíme věci ve vitríně nebo když chceme vidět skrz vodní hladinu.

Na obrázku níže je vlevo fotografie bez použití filtru. Pohled na dno jezírka ruší odrazy mraků a oblohy. Na obrázku vpravou jsou odrazy potlačeny vhodně natočeným polarizačním filtrem.

efekt polarizačního filtru

Postup

V sadě PAK-OEK jsou tři polarizační filtry. Dejte je žákům kolovat a nechte je, aby například na okenní tabuli, na vitríně nebo na vodní hladině vyzkoušeli, že při určitém konkrétním natočení budou odlesky nejvíce potlačeny, zatímco při natočení kolmém nejméně.


© 2022 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky