Návod na připojení zařízení v aplikaci Instrumental Analysis

Návod na připojení

  • polarimetru GDX-POL,
  • plynového chromatografu GDX-GC,
  • a zařízení pro cyklickou voltametrii GDX-CVS
k aplikaci Instrumental Analysis.

Bezdrátové připojení (Bluetooth)

Přes Bluetooth můžete zařízení připojovat k počítačům (Windows 10 i Mac), k tabletům a telefonům (iOS, iPadOS i Android) a také k Chromebookům.

1. Zařízení zapněte krátkým stisknutím tlačítka, LED indikátor Bluetooth začne červeně blikat (pro vypnutí podržte tlačítko 3 sekundy).

2. Na svém zařízení povolte Bluetooth a spusťte aplikaci Vernier Instrumental Analysis.
U telefonů a tabletů s Androidem je potřeba v zařízení povolit pro aplikaci Instrumental Analysis také přístup k polohovým službám, bez kterých nefunguje vyhledávání dostupných čidel.

3. V nabídce vyberte zařízení.

Instrumental Analysis - výběr zařízení

4. V seznamu nalezených čidel klikněte na Připojit.

návod na připojení čidla

5. Nakonec klikněte na tlačítko HOTOVO a můžete měřit.

Připojení přes USB

Přes USB můžete zařízení připojovat pomocí dodaného kabelu k počítačům (Windows 10 i Mac) a k Chromebookům.

Po zapojení do USB portu a spuštění aplikace Instrumental Analysis vyberte požadované zařízení a můžete začít měřit.

Nabíjení

Zařízení jsou vybavena vyměnitelnými akumulátory. K dobíjení dochází vždy během připojení USB kabelem k počítači, nabíječce nebo powerbance.


© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky