seznam produktů

Vernier Radiation Monitor

Detektor radiace (α, β, γ)

Objednávkový kód: VRM-BTD

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 11 974 Kč

Vernier Radiation Monitor – detektor radiace (α, β, γ)

Jak detektor ionizujícího záření funguje

Čidlo obsahuje Geigerovu-Müllerovu trubici - více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Geigerův-Müllerův_počítač

Některá možná použití

  • zjištění přítomnosti zdroje ionizujícího záření
  • studium stínění ionizujícího záření - jak velký úbytek způsobují různá odstínění (papír, ruka, alobal...), jak se tento úbytek liší pro záření alfa, beta, gama
  • dlouhodobější studium přirozeného pozadí
  • závislost dávkového příkonu na vzdálenosti od zdroje
  • závislost dávkového příkonu přirozeného pozadí na nadmořské výšce - existuje nějaký vztah?
  • studium běžně dostupných zdrojů záření

Videa

Videa

seznam videí (2 česky, 2 anglicky)

Experimenty

seznam experimentů (7 česky, 9 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 let (12 měsíců záruka na Geigerovu-Mullerovu trubici)


© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky