Teplota kůže

GDX-ST
GDX-ST
Go Direct bodové teplotní čidlo

Teplota lidského těla

Lidské tělo nelze popsat jednou teplotou - není pravda, že teplota lidského těla je cca 37 °C. Například teplota kůže na rukách může běžně klesnout pod 30 °C. Vyšší bude teplota kůže na krku. V játrech je teplota vyšší než 39 °C.

Aby bylo měření tělesné teploty pro účely lékařské diagnosticky co nejvíce opakovatelné, je vhodné měřit na místech, jejichž teplota co nejméně kolísá vlivem vnějších podmínek. Takovými místy jsou například podpaží nebo konečník.

Výhoda měření bodovým teploměrem

Bodový teploměr díky malým rozměrům reaguje na změny teploty rychleji než tyčový teploměr. Rychleji proto dojde k rovnováze mezi teplotou teploměru a teplotou měřeného objektu.

Návod na připojení a nastavení teploměru

 

 

Náměty na měření

Prozkoumejte teplotu různých částí těla u různých lidí. Někdo má například dlaně teplé, někdo studené. Je rozdíl mezi muži a ženami? Závisí teplota kůže na předchozí fyzické aktivitě? Změní se teplota kůže, když člověk setrvá nějakou dobu v chladné vodě?

Pro lepší kontakt s pokožkou můžete měřicí prvek teploměru přilepit papírovou lepicí páskou.

 


© 2022 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky