Souvislost mezi EKG a oscilacemi tlaku krve

GDX-EKG
GDX-EKG
Go Direct školní EKG senzor
GDX-BP
GDX-BP
Go Direct čidlo krevního tlaku

Úvod

Čidlo tlaku krve měří oscilace krevního tlaku. Po upevnění a natlakování manžety dochází k samovolnému pomalému upouštění vzduchu, taže tlak postupně klesá. Čidlo na základě změn v amplitudě oscilací vyhodnotí systolický a diastolický tlak a také tepovou frekvenci.

EKG čidlo měří elektrickou aktivitu na povrchu kůže. Lze využít jak pro zkoumání srdce (elektrokardiografii, EKG), tak pro zkoumání dalších svalů v děle (elektromyografie, EMG).

V tomto experimentu změříme současně jak oscilace krevního tlaku, tak srdeční aktivitu (EKG). Porovnáním obou grafů se názorně ukáže souvislost mezi činností srdce a krevním tlakem, tedy že srdce pracuje jako pumpa.

Příprava měření

1. Spusťte aplikaci Graphical Analysis a připojte čidlo GDX-EKG i čidlo GDX-BP (návod).

2. Proměřovanou osobu usaďte na židli co možná nejdál od okolní elektroniky, která
může mít rušivý vliv na kvalitu měření.

3. Připevněte na levou ruku manžetu čidla tlaku krve podle obrázku.

manžeta

4. Z balení, které je dodáváno společně s EKG čidlem, použijte tři elektrody a nalepte je na paže proměřované osoby podle obrázku. Podle stejného obrázku připojte k nalepeným elektrodám barevné vývody čidla. Dodržte shodu barev s obrázkem a zkontrolujte, že se elektrody neodlepují (můžete elektrody případně ještě ke kůži přilepit papírovou lepicí páskou, aby lépe držely).

nalepení EKG

 

5. Natlakujte balónkem manžetu na hodnotu přibližně 130 mmHg.Tlak se začne samovolně snižovat. Proto se spuštěním měření neotálejte.


6. Tlačítkem ZAHÁJIT MĚŘENÍ spusťte záznam dat a vyčkejte několik sekund, než se měření ukončí.

Ukázka výsledků měření

Modrý graf ukazuje postupně klesající tlak v manžetě. V grafu jsou zřetelně vidět pravidelné pulsy.

Jednotlivé pusly v modrém grafu odpovídají červenému elektrokardiogramu.

grafy

Další odkazy

Můžete se podívat na experimenty Patelární reflex a Elektrokardiografie (EKG) a také na video.

Elektromyografií (EMG) se zabývá experiment Elektrická aktivita svalů.


© 2022 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky