seznam produktů

Go Direct Optical Dissolved Oygen Sensor

Go Direct čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku

Objednávkový kód: GDX-ODO

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 22 202 Kč

Go Direct Optical Dissolved Oygen Sensor – Go Direct čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku

Technická specifikace

 • Rozsah: 0 až 20 mg/L, resp. 0 % až 300 % (hodnoty vyšší než 100 % mohou nastat díky dalším zdrojům kyslíku mimo difúzi ze  vzduchu nad vodní hladinou; typicky může jít o vodní rostliny provádějící fotosyntézu, ale stejnou situaci zajistí i probublávání vody čistým kyslíkem)
 • Přesnost:
  • v režimu mg/L
   • ±0,2 mg/L při hodnotách do 10 mg/L
   • ±0,4 mg/L při hodnotách nad 10 mg/L
  • v režimu procent
   • ±2% při hodnotách pod 100%
   • ±5% při hodnotách nad 100%
 • Rychlost odezvy: 90% finální měřené hodnoty čidlo dosáhne přibližně za 40 s
 • Automatická teplotní kompenzace v rozsahu 0 °C až 50 °C
 • Automatická kompenzace tlaku v rozsahu 30 kPa až 200 kPa
 • Čidlo při měření nevyžaduje proudění měřené kapaliny (tj. proudit může, ale nemusí, není potřeba při měření vzorek míchat)

Možnosti připojení

Nutnost pravidelné výměny hlavice čidla

Luminofor nutný pro správné fungování čidla bohužel časem degraduje. Hlavici je proto potřeba každých několik let vyměňovat. Výrobce na hlavici čidla poskytuje záruku 2 roky (na zbytek čidla 5 let). V případě, že pozorujete zhoršování kvality měření, objednejte si náhradní hlavici GDX-ODO-CAP.

Skladování čidla

Po dokončení měření opláchněte hlavici čidla destilovanou vodou a opatrně osušte např. paírovou utěrkou. Poté nasaďte na hlavici skladovací nádobku s vlhkou houbičkou.

Příklady využití

 • Studium fotosyntézy
 • Jak závisí množství rozpuštěného kyslíku na teplotě?
 • Jak rychle difinduje kyslík do vody v závislosti na velikosti povrchu vodní hladiny?

Experimenty

seznam experimentů (2 česky)

Manuály

Záruka: 5 let (2 roky na membránu, 1 rok na baterii)Možná také hledáte

GDX-ODO-CAP  GDX Optical DO Replacement Cap  4 753 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky