seznam produktů

Go Direct Mini GC

Plynový chromatograf

Objednávkový kód: GDX-GC

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 219 734 Kč

Go Direct Mini GC – plynový chromatograf

Plynový chromatograf je nástrojem pro oddělení a přesné určení látek obsažených v těkavých kapalných nebo plynných vzorcích. Toto zařízení je schopno rozeznat mnoho různých tříd sloučenin - alkoholy, aldehydy, ketony, aromatické uhlovodíky, karboxylové kyseliny, estery atd.

Připojení k rozhraní

Plynový chromatograf lze pomocí USB portu připojit k PC, případně přes bluetooth připojit k počítači, tabletu, nebo teefonu s operačním systémem Windows 10, MacOS, Chrome OS, iOS/iPadOS, nebo Android. Na zařízení je třeba mít nainstalovaný software Vernier Instrumental Analysis (ke stažení zdarma).

Skupiny sloučenin vhodných k analýze

SkupinaTypičtí zástupciTeploty varu
alkoholy C1 – C6 50 °C – 175 °C
aldehydy C1 – C8 50 °C – 175 °C
amidy C3 – C4 150 °C – 250 °C
aromatické uhlovodíky C6 – C11 80 °C – 220 °C
karboxylové kyseliny C1 – C4 100 °C – 150°C
estery C2 – C10 30 °C – 200 °C
ethery C2 – C8 30 °C – 110 °C
heterocyklické sloučeniny C5 – C8 100 °C – 150 °C
ketony C3 – C8 50 °C – 175 °C
nitrily C2 – C5 50 °C – 120 °C
nitroalkany C1 – C6 100 °C – 210 °C
halogenované uhlovodíky  C1 – C8 30 °C – 120 °C
fosfonáty C2 – C5 50 °C – 120 °C
sulfidy C4 – C8 90 °C – 150 °C

Technické údaje

Rozměry: 108 mm x 191 mm x 133 mm

Hmotnost: 1,3 kg

Pro bezpečné zacházení s přístrojem a zkoumanými vzorky je doporučeno používat chromatograf při okolní teplotě 5 °C až 40 °C a relativní vlhkosti menší než 95 %.

Tento chromatograf není určen k analýze vzorků obsahujících:

  • významný podíl vody
  • aminy (nebo jakékoliv jiné alkalické látky)
  • sloučeniny s velkou molekulární hmotností (porovnejte s látkami uvedenými v manuálu - Appendix A)

Experimenty

seznam experimentů (1 česky)

Manuály

Záruka: 2 roky (nevztahuje se na stříkačku, kolonu a MEMS GC čip)Možná také hledáte

GDX-CVS  Go Direct Cyclic Voltammetry System - zařízení pro cyklickou voltametrii  59 895 Kč
GDX-POL  Go Direct Polarimeter - Go Direct Polarimetr  32 792 Kč
GDX-MLT  Go Direct Melt Station - Go Direct bodotávek  36 341 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky