seznam produktů

Go Direct Photogate

Objednávkový kód: GDX-VPG

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 5 195 Kč

Go Direct Photogate

Optická závora je univerzálním pomocníkem při studiu pohybujících se objektů. Senzor používá ve dvou režimech práce dva různé detektory záření: ve vnitřním režimu dopadá úzký infračervený paprsek na infračervený detektor, ve vnějším režimu (kdy svítíme na optickou závoru z dálky laserem) je používán detektor viditelného světla, který je umístěn na vnějším rameni závory a reaguje na přítomnost laserového paprsku. Vhodným příslušenstvím, které umožňuje názorné použití optické závory, je kladka s nízkým třením (kód SPA) a rastrovací pravítko pro měření tíhového zrychlení (kód PF).

Senzor je vhodný například pro měření rychlosti a zrychlení tělesa při volném pádu, určení periody kmitů kyvadla, studium srážek a mnoho dalších kinematických a dynamických pokusů, u kterých jsou sledovanými veličinami rychlost a zrychlení.

Manuály


© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky