seznam produktů

Go Direct 3-Axis Magnetic Field

Go Direct tříosý teslametr

Objednávkový kód: GDX-3MG

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 5 355 Kč

Go Direct 3-Axis Magnetic Field – Go Direct tříosý teslametr

Tříosý teslametr se dvěma rozsahy najde uplatnění při studiu magnetických polí permanentních magnetů, elektromagnetů (cívka či jednotlivé vodiče, kterými protéká elektrický proud) i magnetického pole Země.

Díky současnému měření ve všech třech osách lze snadno pomocí dopočítávané veličiny (odmocina součtu druhých mocnin, tj. třírozměrná verze Pythagorovy věty) v Graphical Analysis zobrazovat celkovou velikost magnetického pole.

Technická specifikace

V rozsahu ±130 mT rozlišení 0,1 mT

V rozsahu ±5 mT rozlišení 0,00015 mT

Vzorkovací frekvence: 100 Hz

Možnosti připojení

Videa

seznam videí (2 anglicky)

Experimenty

seznam experimentů (5 česky)

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok na baterii)Možná také hledáte

MG-BTA  Magnetic Field Sensor - čidlo magnetického pole (teslametr)  4 151 Kč
GDX-VOLT  Go Direct Voltage - Go Direct voltmetr  5 355 Kč
GDX-CUR  Go Direct Current Probe - Go Direct ampérmetr  5 957 Kč
DCP-BTA  Current Probe - ampérmetr  2 948 Kč
DVP-BTA  Differential Voltage Probe - voltmetr  2 948 Kč
HCS-BTA  High Current Sensor - ampérmetr (do 10 A)  5 355 Kč
30V-BTA  30V Voltage Probe - jednoduchý voltmetr s rozsahem ±30 V  3 550 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky