seznam produktů

Go Direct pH

Go Direct pH senzor

Objednávkový kód: GDX-PH

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 6 559 Kč

Go Direct pH – Go Direct pH senzor

Čidlo kyselosti použitelné nejen v chemických experimentech.

Technické parametry

 • Rozsah: 0 - 14 pH
 • Přesnost (s novou elektrodou): ±0,2 pH
 • Skladovací roztok: 10 g KCl ve 100 ml roztoku pufru pH 4

Kalibrace

 • Čidlo lze používat i bez kalibrace.
 • Kalibraci je možné provést a uložit do paměti čidla, není tak potřeba kalibrovat před každým použitím.

Možnosti připojení

Co je to pH

Kyselost neboli pH (anglicky potential of hydrogen, potenciál vodíku, též vodíkový exponent) je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů:

pH = - log(a(H3O+)),

kde a značí aktivitu iontu (H3O+). V chemii toto číslo vyjadřuje, zda vodný roztok reaguje kysele, či naopak alkalicky (zásaditě). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14; přitom neutrální voda má pH rovno 7. U kyselin je pH < 7 (čím menší číslo, tím "silnější" kyselina), naopak zásady mají pH > 7 (čím větší číslo, tím "silnější" zásada). Více o pH a způsobech jeho měření.

Některá možná použití

 • sledování změn kyselosti během chemických reakcí, typicky např. při titraci
 • studium kyselin a zásaditých roztoků včetně těch nejdostupnějších (např. ocet) apod.
 • studium kyselých dešťů
 • sledování kvality vodních zdrojů apod.
 • titrace – pro snadnější použití využijte společně s čítačem kapek 

Upozornění

 • Není-li senzor používán, je třeba uchovávat ho v lahvičce s přechovávacím roztokem (je součástí balení).
 • Tuto jednomembránovou elektrodu nelze využít k měření roztoků obsahujících chemikálie reagující se stříbrem – sulfidové anionty, tris(hydroxymethyl)aminomethanový pufr v biochemických experimentech, roztoky proteinů. V takovém případě použijte pH senzor s plochou dvoumembránovou elektrodou (GDX-FPH).
 • Záruka na tento senzor se nevztahuje na rozbití skleněné elektrody v důsledku hrubého zacházení.

Videa

seznam videí (2 anglicky)

Experimenty

seznam experimentů (10 česky)

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok na baterii)Možná také hledáte

PH-SS  pH Storage Solution - náhradní skladovací roztok pro pH čidla  1 504 Kč
PH-BUFCAP  pH Buffer Capsules Kit - pufry pro kalibraci pH senzorů  2 046 Kč
PH-BTA  pH Sensor - čidlo kyselosti  5 957 Kč
GDX-CRG  Go Direct Charging Station  5 475 Kč
GDX-TMP  Go Direct Temperature - Go Direct nerezový teploměr  3 990 Kč
GDX-GP  Go Direct Gas Pressure - Go Direct čidlo tlaku plynu  5 957 Kč
STIR  Stir Station - magnetická míchačka  9 266 Kč
GDX-DC  Go Direct Drop Counter - Go Direct čítač kapek  6 559 Kč
GDX-PH-BNC  Go Direct pH Electrode - náhradní elektroda k GDX-PH  3 008 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky