seznam produktů

Go Direct Tris Compatible Flat pH Sensor

Objednávkový kód: GDX-FPH

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 8 063 Kč

Go Direct Tris Compatible Flat pH Sensor

Plochá pH elektroda má dvě důležité výhody:

1. Pro měření stačí méně vzorku (není potřeba tak vysoká hladina jako u běžné skleněné elektrody).

2. Obyčejný pH senzor nezle využít v roztocích reagujících s Ag – obsahují-li sulfidové anionty, proteiny či tris(hydroxymethyl)aminomethanový pufr v biochemických experimentech. V takovém případě doporučujeme tuto speciální pH elektrodu s dvojitým elektrolytickým můstkem.

Co je to pH

Kyselost neboli pH (anglicky potential of hydrogen, potenciál vodíku, též vodíkový exponent) je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů:

pH = - log(a(H3O+)),

kde a značí aktivitu iontu (H3O+). V chemii toto číslo vyjadřuje, zda vodný roztok reaguje kysele, či naopak alkalicky (zásaditě). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14; přitom neutrální voda má pH rovno 7. U kyselin je pH < 7 (čím menší číslo, tím "silnější" kyselina), naopak zásady mají pH > 7 (čím větší číslo, tím "silnější" zásada). Více o pH a způsobech jeho měření.

Technické parametry

Rozsah: 0 - 14 pH

Provozní teplota: 0 °C až 100 °C

Jak čidlo kyselosti pracuje

Čidlo obsahuje elektrodu z Ag/AgCl a vytváří výstupní napětí, které se mění s kyselostí prostředí. 

Některá možná použití

  • sledování změn kyselosti během chemických reakcí, typicky např. při titraci
  • studium kyselin a zásaditých roztoků včetně těch nejdostupnějších (např. ocet) apod.
  • studium kyselých dešťů
  • sledování kvality vodních zdrojů apod.

Upozornění

Není-li senzor používán, je třeba uchovávat ho v lahvičce s přechovávacím roztokem (je součástí balení).

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok na baterii)Možná také hledáte

PH-SS  pH Storage Solution - náhradní skladovací roztok pro pH čidla  1 504 Kč
GDX-EA  Go Direct Electrode Amplifier - Go Direct zesilovač elektrodového signálu  4 753 Kč
GDX-CA-BNC  Go Direct Calcium ISE Electrode BNC  14 982 Kč
GDX-CL-BNC  Go Direct Chloride ISE Electrode BNC  14 982 Kč
GDX-FPH-BNC  Go Direct Flat pH Electrode  4 994 Kč
GDX-GPH  Go Direct Glass pH Sensor  9 567 Kč
GDX-GPH-BNC  Go Direct Glass pH Electrode  5 656 Kč
GDX-K-BNC  Go Direct Potassium ISE Electrode BNC  14 982 Kč
GDX-NH4-BNC  Go Direct Ammonium ISE Electrode BNC  14 982 Kč
GDX-NO3-BNC  Go Direct Nitrate ISE Electrode BNC  14 982 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky