Faktury vystavujeme až do 31. 12. 2022. Pište na info@edufor.cz nebo volejte 774 693 244.

seznam produktů

Go Direct Sound Sensor

Go Direct hlukoměr s mikrofonem

Objednávkový kód: GDX-SND

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 5 468 Kč

Go Direct Sound Sensor – Go Direct hlukoměr s mikrofonem

Čidlo je primárně určeno pro měření hladiny hlasitosti, ale lze jej využít i jako mikrofon.

Technická specifikace

 • Rozsah: 55 - 110 dB
 • Citlivost: 0,1 dB
 • Přesnost: 3 dB
 • Zabudované váhové filtry A a C

Možnosti připojení

Příklady využití

 • Proměření hluku na koncertě, zábavě, na letišti či na dálnici
 • Vyhodnocení hlučnosti ulice, školy
 • Změny hladiny hluku se vzdáleností od zdroje hluku
 • Studium efektivnosti protihlukových opatření
 • Závislost hluku na počtu zdrojů zvuku
 • Hluková mapa města
 • Měření hluku v domácnosti (článek)
 • Studium hučení rychlovarné konvice (článek)
 • Studium tvarů různých hlásek pomocí mikrofonu
 • Studium frekvence/periody v závislosti na výšce tónu pomocí mikrofonu
 • Porovnávání tónů různých hudebních nástrojů pomocí mikrofonu
 • Měření rychlosti zvuku pomocí mikrofonu

Co je decibel

Decibel (dB) je jedna desetina belu (B).

Bel (častěji ovšem decibel) je bezrozměrná veličina používaná v mnoha oblastech fyziky (tedy nikoliv pouze v akustice) pro porovnání hodnot fyzikálních veličin (typicky intenzity nebo výkonu). Jedna ze dvou porovnávaných veličin je pevně stanovená.

Pokles veličiny o 1 bel znamená desetinásobný pokles. Když hodnota veličiny vzroste o 3 bely, vzroste 1000×.

Kolik belů znamená dvojnásobný nárůst?

log10(2) = 0,3

Hodnotě 0,3 belu, tedy 3 decibelům, odpovídá dvojnásobné zvýšení hodnoty fyzikální veličiny. A skutečně, umocníme-li 10 na 0,3, dostaneme přibližně 2.

Tuto logaritmickou míru poprvé začali používat inženýři v roce 1923 v Bellových laboratořích k udávání útlumu telefonních vedení.

Více o decibelu najdete na http://cs.wikipedia.org/wiki/Decibel

Decibel v akustice

Při stanovení hluku je využíván tzv. Weberův-Fechnerův zákon, podle kterého lidské tělo nevnímá podněty přímo úměrně jejich intenzitě, ale přímo úměrně logaritmu intenzity. I velké změny působících podnětů tak způsobují relativně malé změny počitků.

Jako základ pro stanovení míry akustického tlaku v decibelech se dnes používá hodnota akustického tlaku 2·10-5 Pa (více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Decibel).

Hodnota 0 dB tedy odpovídá akustickému tlaku 2·10-5 Pa.

Hodnota 38 dB (tj. 3,8 B) odpovídá akustickému tlaku (2·10-5)·103,8 Pa, tedy hodnotě zhruba 316krát větší než je základní úroveň.

Lze uvažovat i záporné hodnoty, například hodnotě -2 dB by odpovídal akustický tlak 0,63·(2·10-5) Pa.

Pro představu

 • Práh slyšitelnosti je 0 dB (kdyby někdo slyšel lépe, mohl by mít práh slyšitelnosti třeba -0,1 dB)
 • Šum ve studiu odpovídá asi 20 dB
 • Tikot hodin odpovídá asi 30 dB
 • Šepot z 10 cm odpovídá asi 50 dB
 • Kytara z 40 cm odpovídá asi 60 dB
 • Saxofon z 40 cm odpovídá asi 90 dB
 • Hlasitý výkřik odpovídá asi 130 dB (práh bolesti); rozsah akustických tlaků, které člověk vnímá, je tedy asi 13 řádů (10 000 000 000 000)
 • Vzlet tryskového letadla je více než 190 dB

Hodnoty převzaty z Wikipedie.

Experimenty

seznam experimentů (8 česky)

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok na baterii)Možná také hledáte

MCA-BTA  Microphone - mikrofon  3 033 Kč
SLS-BTA  Sound Level Sensor - jednoduchý hlukoměr  4 456 Kč

© 2022 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky