seznam produktů

Go Direct Thermocouple

Go Direct termočlánkový teploměr

Objednávkový kód: GDX-TC

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 7 100 Kč

Go Direct Thermocouple – Go Direct termočlánkový teploměr

Odolné čidlo určené k měření teploty v širokém rozsahu hodnot.

Kompatibilní s termočlánky typu J, T a K.

Rozsah a citlivost:

Rozsah: -200 °C až 1400 °C

Citlivost: 0,40 °C

Přesnost: v teplotním intervalu -200 °C až 0 °C:    ±5 °C

              v teplotním intervalu 0 °C až 900 °C:      ±2,2 °C

              v teplotním intervalu 900 °C až 1400 °C: ±15 °C

Jak termočlánek funguje

Termočlánky se skládají ze dvou různých kovových vodičů, jež jsou na obou koncích svařeny. Držíme-li oba svařené konce na různých teplotách, vzniká mezi nimi elektrické napětí. Tento jev je známý jako termoelektrický nebo Seebeckův jev. U každého vodiče má termoelektrické napětí jinou velikost v závislosti na použitých materiálech. Ze znalosti materiálu použitých vodičů a rozdílu těchto napětí lze pak určit měřenou teplotu.

Více o termočláncích a jejich kalibraci najdete například na http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/txt_108.pdf.

Náměty na použití

  • Je teplejší plamen Bunsenova kahanu, nebo obyčejné svíčky?
  • V které části plamene je nejvyšší teplota... a jaká?
  • Jak horká je plotna kamen, sklokeramická deska, spirála vařiče?
  • Studium teploty tání nejrůznějších pevných látek (měď, cín, bizmut a další).
  • Určení teploty kapalného dusíku.

Experimenty

seznam experimentů (3 česky)

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok na baterii)Možná také hledáte

GDX-TMP  Go Direct Temperature - Go Direct nerezový teploměr  3 990 Kč
GDX-ST  Go Direct Surface Temperature Sensor - Go Direct bodové teplotní čidlo  5 957 Kč
GDX-WRT  Go Direct Wide-Range Temperature Probe - Go Direct velkorozsahové teplotní čidlo  8 363 Kč
TCA-BTA  Thermocouple - termočlánkový teploměr  4 753 Kč
KWIRE-TCA  Replacement Thermocouple  1 143 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky