seznam produktů

Calcium Ion-Selective Electrode BNC

Sonda vápenatých kationtů

Objednávkový kód: CA-BNC

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 15 042 Kč

Calcium Ion-Selective Electrode BNC – sonda vápenatých kationtů

Sonda měří koncentraci vápenatých kationtů Ca2+ ve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 1 až 40 000 mg/l, přesnost ±10 % plného rozsahu (při kalibraci 10 a 1000 mg/L)  

Interferující ionty: 

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 3 - 10

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 40 °C

Omezená životnost membrán iontově selektivních elektrod

Membrány iontově selektivních elektrod mají omezenou životnost, výrobce dává záruku 12 měsíců (oproti běžným 5 letům na jiné vybavení Vernier). Hlavici s membránou lze vyměnit (obj. kód NO3-MODNH4-MODCA-MODK-MOD).

Výše uvedené se netýká chloridové elektrody.

Jak sonda vápenatých iontů funguje

Sonda měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl a snímací elektrodou, která obsahuje membránu z PVC. Tato membrána (vpodstatě porézní plastový disk) je propustná pro vápenaté kationty, nikoliv však pro vodu. Jak se mění počet vápenatých iontů procházejících membránou ke snímací elektrodě, mění se také měřené napětí. Na základě toho vypočítává připojené rozhraní koncentraci iontů v roztoku.

Vápenaté ionty a tvrdost vody

Tvrdost vody není úplně jasný pojem - rozumí se jím buď obsah Ca2+, Mg2+, Ba2+ a Sr2+ (případně i dalších dvou- a vícemocných kationtů), nebo častěji jen množství rozpuštěného vápníku a hořčíku, tj. součet Ca2+ a Mg2+. Ve většině vod totiž tyto prvky naprosto dominují, zejména vápenaté kationty jsou pro tuto charakteristiku podstatné - poměr Ca:Mg je ve většině přirozených vod 2:1 až 4:1. Určíte-li tedy koncentraci vápenatých kationtů ve vodě, máte současně k dispozici dobrou informaci o její tvrdosti.

Některá možná použití

  • studium koncentrace vápenatých iontů ve vodě z kohoutku, z řeky atd.
  • existuje závislost této koncentrace na teplotě?
  • změní se koncentrace po převaření zkoumaného vzorku?
  • jak velký vliv na tvrdost vody mají změkčovadla, mýdlo, prací prášky...
  • srovnání různých minerálních vod podle koncentrace vápenatých iontů apod.

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok záruka na membránu)Možná také hledáte

CA-BTA  Calcium Ion-Selective Electrode - sonda vápenatých kationtů  17 990 Kč
EA-BTA  Electrode Amplifier - Zesilovač elektrodového signálu  3 309 Kč
GPH-BNC  Glass-Body pH Electrode BNC - čidlo kyselosti (skleněné)  5 716 Kč
CL-BNC  Chloride Ion-Selective Electrode BNC - sonda chloridových aniontů  15 042 Kč
K-BNC  Potassium Ion-Selective Electrode BNC - sonda draselných kationtů  15 042 Kč
NH4-BNC  Ammonium Electrode BNC - sonda amonných kationtů  15 042 Kč
NO3-BNC  Nitrate Ion-Selective Electrode BNC - sonda dusičnanových aniontů  15 042 Kč
CA-MOD  ISE Calcium Replacement Module  5 588 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky