seznam produktů

Nitrate Ion-Selective Electrode BNC

Sonda dusičnanových aniontů

Objednávkový kód: NO3-BNC

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 15 042 Kč

Nitrate Ion-Selective Electrode BNC – sonda dusičnanových aniontů

Sonda měří koncentraci dusičnanových aniontů NO3ve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 1 až 10000 mg/l

Přesnost: ±10 % plného rozsahu (při kalibraci 10 a 1000 mg/L)

Interferuje s ionty CIO4-, I-, ClO3-, CN- a BF4-

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 2,5 - 11

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 50 °C

Jak sonda dusičnanových aniontů funguje

Sonda měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl a snímací elektrodou, která obsahuje membránu z PVC. Tato membrána (vpodstatě porézní plastový disk) je propustná pro dusičnanové anionty, nikoliv však pro vodu. Jak se mění počet dusičnanových iontů procházejících membránou ke snímací elektrodě, mění se také měřené napětí. Na základě toho vypočítává připojené rozhraní koncentraci iontů v roztoku.

Omezená životnost membrán iontově selektivních elektrod

Membrány iontově selektivních elektrod mají omezenou životnost, výrobce dává záruku 12 měsíců (oproti běžným 5 letům na jiné vybavení Vernier). Hlavici s membránou lze vyměnit (obj. kód NO3-MODNH4-MODCA-MODK-MOD).

Výše uvedené se netýká chloridové elektrody.

Některá možná použití

  • studium koncentrace dusičnanových iontů ve vodě z kohoutku, z řeky, v minerálních vodách atd.
  • určení koncentrace dusičnanových iontů ve vzorcích odebraných např. z rybníků v zemědělsky využívaných oblastech (ionty NO3jsou součástí často používaných dusíkatých hnojiv)

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok záruka na membránu)Možná také hledáte

NO3-BTA  Nitrate Ion-Selective Electrode - sonda dusičnanových aniontů  17 990 Kč
EA-BTA  Electrode Amplifier - Zesilovač elektrodového signálu  3 309 Kč
GPH-BNC  Glass-Body pH Electrode BNC - čidlo kyselosti (skleněné)  5 716 Kč
CA-BNC  Calcium Ion-Selective Electrode BNC - sonda vápenatých kationtů  15 042 Kč
CL-BNC  Chloride Ion-Selective Electrode BNC - sonda chloridových aniontů  15 042 Kč
K-BNC  Potassium Ion-Selective Electrode BNC - sonda draselných kationtů  15 042 Kč
NH4-BNC  Ammonium Electrode BNC - sonda amonných kationtů  15 042 Kč
NO3-MOD  ISE Nitrate Replacement Module  5 588 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky