seznam produktů

Ammonium Electrode BNC

Sonda amonných kationtů

Objednávkový kód: NH4-BNC

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 12 077 Kč

Ammonium Electrode BNC – sonda amonných kationtů

Sonda měří koncentraci amonných kationtů NH4ve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 1 mg/l až 18 000 mg/l

Přesnost: ±10 % plného rozsahu (při kalibraci 1 a 1000 mg/L)

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 4 - 7,5

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 40 °C

Jak sonda amonných iontů funguje

Sonda měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl a snímací elektrodou, která obsahuje membránu z PVC. Tato membrána (vpodstatě porézní plastový disk) je propustná pro amonné kationty, nikoliv však pro vodu. Jak se mění počet amonných iontů procházejících membránou ke snímací elektrodě, mění se také měřené napětí. Na základě toho vypočítává připojené rozhraní koncentraci iontů v roztoku.

Omezená životnost membrán iontově selektivních elektrod

Membrány iontově selektivních elektrod mají omezenou životnost, výrobce dává záruku 12 měsíců (oproti běžným 5 letům na jiné vybavení Vernier). Hlavici s membránou lze vyměnit (obj. kód NO3-MODNH4-MODCA-MODK-MOD).

Výše uvedené se netýká chloridové elektrody.

Některá možná použití

  • studium koncentrace amonných iontů v pitné vodě, minerálních vodách, čisticích prostředcích
  • určení koncentrace amonných iontů ve vzorcích odebraných např. z rybníků v zemědělsky využívaných oblastech (ionty NH4+ jsou součástí často používaných amonných hnojiv)
  • souvisí koncentrace iontů NH4+ s pH vzorku?

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok záruka na membránu)Možná také hledáte

NH4-BTA  Ammonium Ion-Selective Electrode - sonda amonných kationtů (senzor)  12 206 Kč
EA-BTA  Electrode Amplifier - Zesilovač elektrodového signálu (senzor)  2 583 Kč
GPH-BNC  Glass-Body pH Electrode BNC - čidlo kyselosti (skleněné) (senzor)  5 490 Kč
CA-BNC  Calcium Ion-Selective Electrode BNC - sonda vápenatých kationtů (senzor)  12 077 Kč
CL-BNC  Chloride Ion-Selective Electrode BNC - sonda chloridových aniontů (senzor)  12 077 Kč
K-BNC  Potassium Ion-Selective Electrode BNC - sonda draselných kationtů (senzor)  12 077 Kč
NO3-BNC  Nitrate Ion-Selective Electrode BNC - sonda dusičnanových aniontů (senzor)  12 077 Kč

© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky