seznam produktů

Chloride Ion-Selective Electrode BNC

Sonda chloridových aniontů

Objednávkový kód: CL-BNC

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 12 077 Kč

Chloride Ion-Selective Electrode BNC – sonda chloridových aniontů

Sonda měří koncentraci chloridových aniontů Clve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 10 až 20 000 mg/l

Přesnost: ±10 % plného rozsahu (při kalibraci 1 a 100 mg/L)

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 2 - 12

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 40 °C

Jak sonda chloridových iontů funguje

Sonda měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl a snímací elektrodou, která obsahuje pevnou membránu. Tato membrána je propustná pro chloridové anionty, nikoliv však pro vodu. Jak se mění počet chloridových iontů procházejících membránou ke snímací elektrodě, mění se také měřené napětí. Na základě toho vypočítává připojené rozhraní koncentraci iontů v roztoku.

Některá možná použití

  • studium koncentrace chloridových iontů ve vodě z kohoutku, z řeky atd.
  • srovnání s koncentrací těchto iontů v mořské vodě
  • existuje závislost této koncentrace na teplotě?
  • co se děje s koncentrací Clpři elektrolýze, je-li elektrolytem například chlorid sodný?
  • změní se koncentrace po převaření zkoumaného vzorku?

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

CL-BTA  Chloride Ion-Selective Electrode - sonda chloridových aniontů (senzor)  12 206 Kč
EA-BTA  Electrode Amplifier - Zesilovač elektrodového signálu (senzor)  2 583 Kč
GPH-BNC  Glass-Body pH Electrode BNC - čidlo kyselosti (skleněné) (senzor)  5 490 Kč
CA-BNC  Calcium Ion-Selective Electrode BNC - sonda vápenatých kationtů (senzor)  12 077 Kč
K-BNC  Potassium Ion-Selective Electrode BNC - sonda draselných kationtů (senzor)  12 077 Kč
NH4-BNC  Ammonium Electrode BNC - sonda amonných kationtů (senzor)  12 077 Kč
NO3-BNC  Nitrate Ion-Selective Electrode BNC - sonda dusičnanových aniontů (senzor)  12 077 Kč

© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky