seznam produktů

Go Direct Static Charge

Elektroskop - detektor elektrického náboje

Objednávkový kód: GDX-Q

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 6 559 Kč

Go Direct Static Charge – elektroskop - detektor elektrického náboje

Senzor se třemi pracovními rozsahy detekuje elektrický náboj. Na rozdíl od klasického elektroskopu umožňuje také kvantitativní měření, rozeznává polaritu.

Rozsahy

Rozsah: ± 100 nC (±10 V)

Poznámka: Lze měřit i větší elektrické náboje než 100 nC. Například 240 nC lze změřit tak, že přístrojem "odsajeme" prvních 100 nC, následně přístroj vybijeme, "odsajeme" druhých 100 nC, vybijeme, změříme zbylý náboj 40 nC.

Maximální vstupní napětí: ± 150 V

Jak elektroskop funguje

Tento elektroskop je zařízení s vysokou impedancí, do série se vstupem je zařazen kondenzátor o kapacitě 0,01 μF. Během měření se na tomto kondenzátou hromadí náboj a vzniká zde potenciálový rozdíl – napětí.

Více o principu měření elektrického náboje si můžete přečíst například na http://kdf.mff.cuni.cz/~zilavy/clanky/naboj.pdf.

Některá možná použití

  • Soutěž "kdo dokáže víc nabít plechovku".
  • Měření velikosti elektrického náboje vzniklého třením dvou předmětů o sebe a studium polarity tohoto náboje (tření ebonitové či plastové tyče látkou, tření brčka o svetr a podobně).
  • Jak rychle nabité předměty svůj náboj ztrácejí? Závisí to na vnějších podmínkách (teplota, vlhkost, osvětlení, ...)?
  • Jak moc tento proces zpomaluje vhodná izolace (např. polystyrenové podložka)?

Experimenty

seznam experimentů (3 česky)

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok na baterii)Možná také hledáte

ESK-CRG  Electrostatics Kit - souprava pro elektrostatiku  7 762 Kč
HVEK-GEN  Electrostatic High Volt GENECON  13 778 Kč
HVEK-CRG  High-Voltage Electrostatics Kit - Souprava pro vysokonapěťové experimenty  18 592 Kč
GDX-VOLT  Go Direct Voltage - Go Direct voltmetr  5 355 Kč
GDX-CUR  Go Direct Current Probe - Go Direct ampérmetr  5 957 Kč
CRG-BTA  Charge Sensor - elektroskop - detektor elektrického náboje  5 355 Kč

© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky