seznam produktů

Go Direct Radiation Monitor

Go Direct detektor radiace (α, β, γ)

Objednávkový kód: GDX-RAD

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 10 495 Kč

Go Direct Radiation Monitor – Go Direct detektor radiace (α, β, γ)

Čidlo alfa, beta a gama záření.

Technická specifikace

  • Senzor je postaven na Geigerově–Müllerově detektoru ionizačního záření. Je vybaven slídovým okénkem umožňujícím vedle detekce beta a gama záření detekovat též alfa záření.
  • Na senzoru je červená LED dioda, která blikne při detekci záření. 
  • Senzor při detekci záření může vydávat i zvukový signál ("pípat") – lze vypnout přepínačem umístěným na těle seznoru.

Možnosti připojení

Příklady využití

  • Studium radiačního pozadí na různých místech
  • Studium poločasu rozpadu
  • Jak se dá chránit před radiací stíněním či vzdáleností
  • Sutidum zdrojů radiace okolo nás (horniny, minerální vody, staré domy...)

Experimenty

seznam experimentů (4 česky)

Manuály

Záruka: 5 let


© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky