seznam produktů

Advanced Physics with Vernier - Beyond Mechanics

Objednávkový kód: PHYS-ABM

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 1 890 Kč

Advanced Physics with Vernier - Beyond Mechanics

Možná také hledáte

PWV  Physics with Vernier - návody na pokusy a měření ve fyzice (kniha)  1 890 Kč
PVA  Physics with Video Analysis - návody na využití videoanalýzy ve fyzice (kniha)  1 890 Kč
PHYS-AM  Advanced Physics with Vernier - Mechanics - návody na experimenty v mechanice (kniha)  1 890 Kč
DCP-BTA  Current Probe - ampérmetr (senzor)  2 189 Kč
DVP-BTA  Differential Voltage Probe - voltmetr (senzor)  2 189 Kč
DAK  Diffraction Apparatus - souprava pro studium difrakce (další vybavení)  39 009 Kč
ESK-CRG  Electrostatics Kit - souprava pro elektrostatiku (další vybavení)  7 685 Kč
GPS-BTA  Gas Pressure Sensor - čidlo tlaku plynu (senzor)  4 980 Kč
CRG-BTA  Charge Sensor - elektroskop - detektor elektrického náboje (senzor)  4 844 Kč
INA-BTA  Instrumentation Amplifier - zesilovač napětí (senzor)  5 055 Kč
MCA-BTA  Microphone - mikrofon (senzor)  2 495 Kč
M-OEK  Sada se zrcadly (rozšíření OEK) (další vybavení)  3 810 Kč
OEK  Optics Expansion Kit - souprava pro optiku (další vybavení)  11 238 Kč
PAMP  Power Amplifier (nezařazeno)  13 369 Kč
PAAS-PAMP  Power Amplifier Accessory Speaker (příslušenství)  7 427 Kč
RRS  Resistivity Rods - odporové tyčky (další vybavení)  3 359 Kč
TMP-BTA  Stainless Steel Temperature Probe - nerezové teplotní čidlo (senzor)  1 695 Kč
SPA  Ultra Pulley - kladka s nízkým třením (příslušenství)  1 550 Kč
VSP-EM  Vernier Emissions Spectrometer (spektrofotometr)  51 603 Kč

© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky