seznam produktů

Go Direct Light/Color Sensor

Go Direct čidlo světla

Objednávkový kód: GDX-LC

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 4 885 Kč

Go Direct Light/Color Sensor – Go Direct čidlo světla

Bezdrátové čidlo intenzity viditelného světla, UV záření a RGB senzor.

Technická specifikace

Intenzita viditelného světla

 • Rozsah vlnových délek: 400 nm až 800 nm
 • Rozsah měřené intenzity: 0 až 150 000 lx
 • Rozlišení: 0,2 lx v rozsahu 0 až 10 000 lx, 5 lx v rozsahu od 10 000 lx do 150 000 lx
 • Maximální vzorkovací frekvence: 1000 Hz

UV záření

 • Rozsah: 320 nm to 375 nm
 • Maximální vzorkovací frekvence: 1 Hz

RGB Sensor

 • Citlivost v okolí vlnových délek: 615 nm (červená), 525 nm (zelená) a 465 nm (modrá)
 • Maximální vzorkovací frekvence 0,5 Hz

Možnosti připojení

Jak čidlo osvětlení funguje

Čidlo využívá křemíkovou fotodiodu, která vytváří napětí úměrné intenzitě dopadajícího světla. Spektrální odezva přibližně kopíruje citlivost lidského oka, jak je vidět na obrázku výše.

Více o intenzitě osvětlení a jednotce lux (lx) najdete na Wikipedii.

Příklady využití čidla světla

 • Zkoumání závislosti intenzity světla na vzdálenosti od zdroje
 • Studium polarizace
 • Studium odrazivosti
 • Pohlcování optickými filtry
 • Určování kvality osvětlení na různých místech
 • Studium fotosyntézy
 • Studium fotorezistorů

Videa

seznam videí (1 anglicky)

Experimenty

seznam experimentů (4 česky)

Manuály

Záruka: 5 let


© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky