seznam produktů

Go Direct Tris Compatible Flat pH Sensor

Objednávkový kód: GDX-FPH

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 7 278 Kč

Go Direct Tris Compatible Flat pH Sensor

Plochá pH elektroda má dvě důležité výhody:

1. Pro měření stačí méně vzorku (není potřeba tak vysoká hladina jako u běžné skleněné elektrody).

2. Obyčejný pH senzor nezle využít v roztocích reagujících s Ag – obsahují-li sulfidové anionty, proteiny či tris(hydroxymethyl)aminomethanový pufr v biochemických experimentech. V takovém případě doporučujeme tuto speciální dvoumembránovou pH elektrodu.

Co je to pH

Kyselost neboli pH (anglicky potential of hydrogen, potenciál vodíku, též vodíkový exponent) je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů:

pH = - log(a(H3O+)),

kde a značí aktivitu iontu (H3O+). V chemii toto číslo vyjadřuje, zda vodný roztok reaguje kysele, či naopak alkalicky (zásaditě). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14; přitom neutrální voda má pH rovno 7. U kyselin je pH < 7 (čím menší číslo, tím "silnější" kyselina), naopak zásady mají pH > 7 (čím větší číslo, tím "silnější" zásada). Více o pH a způsobech jeho měření.

Technické parametry

Rozsah: 0 - 14 pH

Provozní teplota: 0 °C až 100 °C

Jak čidlo kyselosti pracuje

Čidlo obsahuje elektrodu z Ag/AgCl a vytváří výstupní napětí, které se mění s kyselostí prostředí. 

Některá možná použití

  • sledování změn kyselosti během chemických reakcí, typicky např. při titraci
  • studium kyselin a zásaditých roztoků včetně těch nejdostupnějších (např. ocet) apod.
  • studium kyselých dešťů
  • sledování kvality vodních zdrojů apod.

Upozornění

Není-li senzor používán, je třeba uchovávat ho v lahvičce s přechovávacím roztokem (je součástí balení).

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

GDX-EA  Go Direct Electrode Amplifier - Go Direct zesilovač elektrodového signálu (rozhraní)  3 939 Kč
GDX-CA-BNC  Go Direct Calcium ISE Electrode BNC (senzor)  11 980 Kč
GDX-CL-BNC  Go Direct Chloride ISE Electrode BNC (senzor)  11 980 Kč
GDX-FPH-BNC  Go Direct Flat pH Electrode (senzor)  4 392 Kč
GDX-GPH  Go Direct Glass pH Sensor (senzor)  9 281 Kč
GDX-GPH-BNC  Go Direct Glass pH Electrode (senzor)  5 425 Kč
GDX-K-BNC  Go Direct Potassium ISE Electrode BNC (senzor)  11 980 Kč
GDX-NH4-BNC  Go Direct Ammonium ISE Electrode BNC (senzor)  11 980 Kč
GDX-NO3-BNC  Go Direct Nitrate ISE Electrode BNC (senzor)  11 980 Kč

© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky