seznam produktů

Go Direct Chloride ISE Electrode

Sonda chloridových aniontů

Objednávkový kód: GDX-CL

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 14 910 Kč

Go Direct Chloride ISE Electrode – sonda chloridových aniontů

Sonda měří koncentraci chloridových aniontů Cl- ve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 10 až 20 000 mg/l

Přesnost: ±10 % plného rozsahu (při kalibraci 1 a 100 mg/L)

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 2 - 12

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 40 °C

Délka sondy / délka kabelu pro připojení k rozhraní: 15,5 cm / 100 cm

Jak sonda chloridových iontů funguje

Sonda měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl a snímací elektrodou, která obsahuje pevnou membránu. Tato membrána je propustná pro chloridové anionty, nikoliv však pro vodu. Jak se mění počet chloridových iontů procházejících membránou ke snímací elektrodě, mění se také měřené napětí. Na základě toho vypočítává připojené rozhraní koncentraci iontů v roztoku.

Některá možná použití

  • studium koncentrace chloridových iontů ve vodě z kohoutku, z řeky atd.
  • srovnání s koncentrací těchto iontů v mořské vodě
  • existuje závislost této koncentrace na teplotě?
  • co se děje s koncentrací Clpři elektrolýze, je-li elektrolytem například chlorid sodný?
  • změní se koncentrace po převaření zkoumaného vzorku?

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

GDX-CA  Go Direct Calcium ISE Electrode - sonda vápenatých kationtů (senzor)  14 910 Kč
GDX-K  Go Direct Potassium ISE Electrode - sonda draselných kationtů (senzor)  14 910 Kč
GDX-NO3  Go Direct Nitrate ISE Electrode - sonda dusičnanových aniontů (senzor)  14 910 Kč
GDX-NH4  Go Direct Ammonium ISE Electrode (senzor)  14 910 Kč

© 2020 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky